O nás

Sme mladá dynamická spoločnosť využívajúca dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu. Našou prioritou je pracovať na vysoko profesionálnej úrovni s našimi obchodnými partnermi, tak na strane dodávateľov ako i na strane odberateľov. Našimi dodávateľmi sú významné spoločnosti z krajín EU. Na strane odberateľov sú to naši partneri, ktorí majú bohaté obchodné skúsenosti v rôznych regiónoch Slovenska. Ich dlhoročné vzťahy so zákazníkmi ako aj ich vysoká profesionalita umožňujú skĺbiť potreby všetkých článkov obchodného reťazca – od výrobcu až po koncového spotrebiteľa.

Našim koncovými spotrebiteľmi sú prevažne deti všetkých vekových kategórií, ale patrí k nim aj mnoho dospelých. Preto našou snahou je neustále udržiavať pestrú ponuku sortimentu. Budeme sa vždy riadiť sloganom: „Prinášame deťom radosť zo života“ Našimi výrobkami chceme každý deň vyčariť úsmev na tvárach mnohých detí.

Kvalitnou prácou a ľudským prístupom k našim partnerom chceme napĺňať naše vysoké ciele.

Vedenie firmy ANROSSI s.r.o.