Legislatíva

Dátum: 
12.11.2014

Naša spoločnosť si prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. plní povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov v súlade s platnou legislatívou.